大秦帝国之纵横 下载无弹窗全文阅读_大秦帝国之纵横 下载 ,av电影网址无弹窗_av电影网址最新章节免费阅读,h火影忍者漫画最新章节列表_h火影忍者漫画最新章节目录

发布日期:2021年10月26日

Nawigacja

  • Strona główna
  • 大秦帝国之纵横 下载无弹窗全文阅读_大秦帝国之纵横 下载 ,av电影网址无弹窗_av电影网址最新章节免费阅读,h火影忍者漫画最新章节列表_h火影忍者漫画最新章节目录Współpraca
  • Międzynarodowa
  • WELMEC

WELMEC

WELMEC

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej - European Cooperation in Legal Metrology

WELMEC jest organizacją zrzeszającą władze państw członkowskich UE i EFTA, odpowiedzialne za metrologię prawną. Celem WELMEC, powstałej w 1990 r., jest stworzenie zharmonizowanego oraz spójnego podejścia do metrologii prawnej w Europie. 

Polska przystąpiła do grona państw członkowskich w maju 2004 r., wraz z dziewięcioma innymi państwami europejskimi. Na forum WELMEC Polskę reprezentuje Wiceprezes Głównego Urzędu Miar, w pracach organizacji biorą udział pracownicy GUM.

Na mocy oświadczenia Komisji Europejskiej z 2004 r., WELMEC uznawany jest przez Komisję za wyraziciela opinii władz metrologicznych krajów członkowskich. Ponadto WELMEC pełni rolę opiniodawczą oraz współpracuje w procesie harmonizacji norm europejskich oraz zaleceń Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML). Do jednostek funkcjonujących w strukturach WELMEC należą: Komitet WELMEC, Grupa Przewodniczącego oraz grupy robocze.

WELMEC ma zostać zastąpiony przez WELMEC e.V. (w trakcje rejestracji).

 

do góry